HƯNG THỊNH LAND

Là thành viên nòng cốt trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Land luôn kiên định thực hiện sứ mệnh tạo dựng những cộng đồng hạnh phúc và phồn vinh thông qua việc phát triển đa dạng loại hình bất động sản giá trị thực, song hành xu thế của cuộc sống và công nghệ tiên tiến trên toàn cầu.

Sau hơn 20 năm hình thành phát triển, Hưng Thịnh Land đã và đang phát triển thành công 59 dự án bất động sản, cung cấp hơn 30.000 sản phẩm, mạnh mẽ khẳng định vị thế của một nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong hành trình kiến tạo những giá trị chung cho cộng đồng vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

Tập đoàn Hưng Thịnh là một trong những doanh nghiệp bất động sản đi đầu trong xu hướng phát triển hệ sinh thái, giúp Tập đoàn phát triển lớn mạnh vượt trội, có nhiều lợi thế cạnh tranh riêng biệt trên thị trường bất động sản Việt Nam. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng, hệ sinh thái

Tập đoàn Hưng Thịnh đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực:
• Phát triển dự án bất động sản
• Đầu tư và hợp tác đầu tư
• Tổng thầu thi công và xây dựng
• Phân phối bất động sản
• Công nghệ cho hệ sinh thái và giao dịch bất động sản – Platform

Trong đó, Hưng Thịnh Land là công ty chủ lực của Tập đoàn Hưng Thịnh – phụ trách toàn bộ mảng đầu tư, kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản. Tiếp nhận sức mạnh hệ sinh thái cùng nội lực mạnh mẽ của mình, Hưng Thịnh Land đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào, hướng đến mục tiêu xây dựng một thương hiệu bất động sản uy tín, khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.

 

TẦM NHÌN

Nhà phát triển bất động sản hàng đầu trong hành trình kiến tạo những giá trị chung cho cộng đồng, vì một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

SỨ MỆNH

Tạo dựng những cộng đồng nơi hội tụ hạnh phúc và phồn vinh thông qua phát triển đa dạng loại hình bất động sản giá trị thực, song hành xu thế của cuộc sống và công nghệ tiên tiến trên toàn cầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

THẤU HIỂU

Thấu hiểu, lắng nghe thị trường, khách hàng và đối tác.
Thấu hiểu mục tiêu và nội lực của doanh nghiệp.

CHỦ ĐỘNG

Chủ động trong chiến lược phát triển chuỗi giá trị bất động sản.
Chủ động nắm bắt cơ hội và ứng biến trước mọi thách thức
của thị trường.

CHIA SẺ

Chia sẻ giá trị, hài hòa lợi ích của các bên
(cổ đông, nhân viên, khách hàng, đối tác, môi trường và xã hội).

BỀN VỮNG

Phát triển bền vững dựa trên triết lý kinh doanh bất động
sản giá trị thực, tuân thủ những quy chuẩn quản trị chất
lượng sản phẩm.
Đóng góp giá trị tốt đẹp, nhân văn cho cộng đồng, xã hội.
Hướng đến sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên,
thích nghi với sự thay đổi của khí hậu và áp dụng công nghệ
thân thiện với môi trường.

SÁNG TẠO & ĐỔI MỚI

Sáng tạo và đổi mới không ngừng.
Tiên phong ứng dụng những giải pháp mới, thông minh.